Zatrudniasz pracowników przy pracy fizycznej? Pamiętaj o odpowiednim stroju!

2020-02-18
Zatrudniasz pracowników przy pracy fizycznej? Pamiętaj o odpowiednim stroju!Jaki strój i buty ochronne powinieneś zapewnić swoim pracownikom, żeby zagwarantować im najbezpieczniejsze warunki wykonywania zleconych zadań? Sprawdź, co mówią o tym przepisy!

Odzież do pracy a przepisy BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnianym przez siebie pracownikom odpowiednią odzież. Co więcej, to on, na mocy wewnętrznych decyzji podejmowanych wspólnie z przedstawicielami pracowników i na podstawie oceny ryzyka, musi ustalić, jaki rodzaj odzieży jest niezbędny na danym stanowisku. Jeśli pracownik w trakcie wykonywania swojej pracy jest narażony na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne, pracodawca ma obowiązek dostarczyć mu nieodpłatnie odzież ochronną oraz inne środki ochrony indywidualnej, takie jak buty ochronne czy rękawice. Warto pamiętać, że przez cały czas pozostają one własnością pracodawcy i jemu powinni być zwrócone po wygaśnięciu umowy. W przypadku ich zniszczenia, zatrudniający ma obowiązek przydzielić pracownikowi nowe środki ochrony. W przeciwnym wypadku pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia za ten czas. Z kolei w przypadku umyślnego zniszczenia, pracodawca ma prawo pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za zniszczone mienie, a nawet zwolnić go dyscyplinarnie z pracy.

Jaką odzież ochronną dla pracownika wybrać?

Odzież musi gwarantować pracownikowi bezpieczeństwo, chronić jego życie i zdrowie przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, zwłaszcza takich jak wysokie lub niskie temperatury, opary, duże natężenie hałasu, gazy, żrące substancje, woda, ogień, elektryczność, ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Pracownik może wykonywać powierzoną mu pracę we własnym ubraniu, o ile praca nie polega na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń technicznych i nie może skutkować skażeniem odzieży środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub zakaźnymi biologicznie. Gdy pracownik korzysta ze swojej odzieży lub obuwia roboczego, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia mu ekwiwalentu pieniężnego w kwocie równej wartości danego ubrania lub butów.

Buty ochronne, gogle, rękawice, czyli co oprócz odzieży ochronnej

Poza odzieżą ochronną, pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej. To wszelkie akcesoria, które chronią przed szkodliwymi czynnikami w trakcie pracy. Muszą mieć konkretne właściwości, na przykład chronić przed skrajnymi temperaturami, być trudnopalne i antyelektrostatyczne, odporne na działanie kwasów lub substancji żrących. Do środków takich należą między innymi kaski, okulary, nauszniki, szelki, liny, rękawice. Ważnym elementem ochrony zdrowia i życia pracownika jest obuwie ochronne, dobrane do warunków pracy i ich zagrożeń, a także do pory roku, a co za tym idzie - temperatur. Buty robocze lekkie czy sandały ochronne będą odpowiednie na lato, z kolei śniegowce - do pracy na świeżym powietrzu zimą.

Jako pracodawca jesteś zobowiązany do zaopatrzenia swoich pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w tym odzież roboczą czy obuwie ochronne i inne akcesoria, chroniące przed niesprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi - od niskich temperatur po działanie szkodliwych substancji. Sprawdź dokładnie, co wynika z Kodeksu Prawa i zadbaj o bezpieczeństwo w swoich zakładzie pracy.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, plików cookie oraz zasady profilowania Polityka Prywatności.
Akceptuję
pixel