Obowiązki pracodawcy zimą względem pracownika

2019-12-08
Obowiązki pracodawcy zimą względem pracownikaZima to okres, w którym w miejscu pracy, zwłaszcza takim na świeżym powietrzu, pracodawca powinien zapewnić pracownikom maksymalne bezpieczeństwo i komfort - nie tylko ciepłe posiłki, ale też prawidłową temperaturę pomieszczeń czy buty ochronne. Jaki dokładnie warunki powinien spełnić? O tym dowiesz się z naszego najnowszego wpisu.

Pracownik a warunki pracy zimą

Prawo stanowi jednoznacznie: pracodawca musi spełnić dodatkowe obowiązki, jakie związane są z koniecznością zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. Jeśli nie będą one odpowiadać przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaczną stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ten ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Co takie pracodawca musi zapewnić?

Temperatura w miejscu pracy

Jak mówią przepisy, pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy. Ma ona być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy, jej metod pracy, a także niezbędnego wysiłku fizycznego. Temperatura nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza, a w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych - temperatura nie może być niższa, niż 18 stopni Celsjusza.

Posiłki i napoje regenerujące

Pracodawca ma także obowiązek zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje (jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych). Ilość napojów powinna wynikać z potrzeby pracowników, panującej w miejscu pracy temperatury, a także z rodzaju wykonywanych obowiązków. Posiłki i napoje powinny być wydawane pracownikom mniej więcej co 3-4 godziny. Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Obowiązki pracodawcy a praca na otwartej przestrzeni

W przypadku prac wykonywanych na świeżym powietrzu, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pomieszczenia w pobliżu miejsca wykonywania obowiązków, w których mogą się schronić przed opadami, ogrzać, zmienić odzież czy przygotować ciepły napój lub posiłek. W pomieszczeniach tych temperatura powinna wynosić co najmniej 16 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura powietrza spada poniżej 10 stopni Celsjusza, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni nie tylko posiłki regenerujące oraz ciepłe napoje, ale też odzież ochronną, w tym obuwie BHP odpowiednie na zimę, kurtki oraz ciepłe rękawice i czapki.

Praca na wysokościach

Pracownikom skierowanym do pracy przy odśnieżaniu dachów, pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy. Takie zadanie mogą wykonywać wyłącznie osoby osiadające aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie środki ochrony przed upadkiem z wysokości. Przed przystąpieniem do pracy przy odśnieżaniu dachu pracownik musi także przejść instruktaż wraz z informacją o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem takiej pracy. W tym przypadku również niezbędne jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży i butów roboczych , które chronią przed ślizganiem się czy utratą temperatury. Co ważne, obowiązki w zakresie organizacji pracy na wysokości dotyczą nie tylko pracodawców wobec pracowników na etacie, ale też wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Jak się okazuje, przepisy wyraźnie stanowią o tym, jakie obowiązki wobec pracowników spoczywają na pracodawcy zimą. Powinien on nie tylko zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach zakładu pracy, ale też dostarczyć ciepłych napojów i regenerujących posiłków. Do niego należy również zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej czy butów BHP w przypadku pracy na otwartej przestrzeni w przypadku niskich temperatur. Dowiedz się, jakie dokładnie, jakie są obowiązki Twojego pracodawcy - prawo jest po Twojej stronie.
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, plików cookie oraz zasady profilowania Polityka Prywatności.
Akceptuję
pixel